Autor - szczegóły

Kicińska, Urszula, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    Pobożność szlachcianki w świetle polskich drukowanych mów pogrzebowych XVII wieku
    Abstrakt  PDF