Autor - szczegóły

Szymborski, Wiktor, Uniwersytet Jagielloński, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    Źródła do historii dominikańskiego studium generale w Krakowie w epoce nowożytnej. Stan badań i perspektywy badawcze
    Abstrakt  PDF
  • Tom 21 (2015) - Commentationes et dissertationes
    Bakałarze dominikańskiego Studium Generalnego w Krakowie w epoce nowożytnej – wybrane zagadnienia
    Abstrakt  PDF (English)