Autor - szczegóły

Kęder, Wojciech, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 20 (2014) - Animadversioness
    Spór o obsadę stanowiska opata komendatoryjnego na Łysej Górze w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego w świetle korespondencji nuncjusza Giovanniego Antonio Davii
    Abstrakt  PDF