Autor - szczegóły

Witczak, Zbigniew, Uniwersytet Opolski, Polska

  • Tom 25, Nr 1 (2019) - Commentationes et dissertationes
    Translacja klasztoru jako element reformy życia wewnętrznego (na przykładzie klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu)
    Abstrakt  PDF (English)