Autor - szczegóły

Gogola, Zdzisław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 20 (2014) - Commentationes et dissertationes
    Postawa Kościoła wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce na początku lat osiemdziesiątych XX wieku
    Abstrakt  PDF