Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 7 (2000) Zasługi biskupa Stanisława Kostki Załuskiego dla Akademii Krakowskiej (1746-1758) Abstrakt   PDF
Marian Kanior
 
Tom 22 (2016) Zmiany w wyposażeniu architektoniczno-rzeźbiarskim klasztoru czerwińskiego w pierwszej połowie XVI wieku Abstrakt   PDF
Ewa Korpysz
 
Tom 4 (1998) Źródła do badań nad religijnością wiernych w okresie po II wojnie światowej pochodzące z parafialnych archiwów Abstrakt   PDF
Józef Krętosz
 
Tom 4 (1998) Źródła do dziejów Wawelu Abstrakt   PDF
Antoni Franaszek
 
Tom 18 (2012) Źródła do historii dominikańskiego studium generale w Krakowie w epoce nowożytnej. Stan badań i perspektywy badawcze Abstrakt   PDF
Wiktor Szymborski
 
Tom 22 (2016) Związki teologii krzyża św. Bonawentury z mistyką Karmelu. Z kręgu powinowactwa sztuki franciszkańskiej i karmelitańskiej na wybranych przykładach sztuki z XIV i początku XV wieku Abstrakt   PDF
Urszula Mazurczak
 
Tom 10 (2004) Życiorys o. Benignusa Wanata OCD Abstrakt   PDF
Jacek Urban
 
Tom 7 (2000) Łaskami słynąca rzeźba Matki Boskiej Płaczącej w Dębowcu Abstrakt   PDF
Benignus Józef Wanat
 
Tom 10 (2004) Łaskami słynący wizerunek Chrystusa niosącego krzyż z kościoła karmelitów bosych we Lwowie. Z badań nad recepcją grafiki w malarstwie polskim XVII w. Abstrakt   PDF
Beata Frey-Stec
 
Tom 11 (2005) ​Geneza scen pasyjnych na kolumnie zwanej ​Boża Męka​ przed klasztorem kamedułów na Bielanach, czyli o popu​larności rycin ilustrujących ​Evangelicae Historiae Imagines ​Hieronymusa Natalisa Abstrakt   PDF
Beata Frey-Stec
 
Tom 22 (2016) “Prorok Eliasz na puszczy” w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Czernej Abstrakt   PDF (English)
Adam Organisty, Jerzy Żmudziński
 
Tom 7 (2000) „Dies Domini” - Niedziela w pierwszych wiekach Kościoła Abstrakt   PDF
Jan Józef Janicki
 
Tom 22 (2016) „Droga do Boga”. O zespole malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów pw. św. Bonawentury Abstrakt   PDF (English)
Andrzej Witko
 
Tom 26, Nr 2 (2020) „Haec foecunda magnorum virorum parens Academia Cracoviensis”. Historia Uniwersytetu Krakowskiego w akademickich panegirykach dla biskupów krakowskich w I połowie XVII wieku Abstrakt   PDF (English)
Maciej Zdanek
 
Tom 9 (2003) „Jawne wyznawanie wiary jest obowiązkiem każdego chrześcijanina”. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego wygłoszone w uroczystość św. Stanisława 8 V 1901 r. katedrze na Wawelu Abstrakt   PDF
Jacek Urban
 
Tom 25, Nr 1 (2019) „Kelnerska dyktatura…”. Walka organizacji gastronomicznych w Warszawie i Lublinie w 1919 roku na łamach prasy lokalnej Abstrakt   PDF (English)
Anna Jakimowicz
 
Tom 19 (2013) „Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem. Oprac. Mariusz Krzysztofiński. Rzeszów–Kraków 2012, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, ss. 136, ilustr. Szczegóły   PDF
Grzegorz Chajko
 
Tom 22 (2016) „Objaśnienie o sukience…” Historia i symbolika habitu karmelitańskiego w polskich klasztorach żeńskich Abstrakt   PDF (English)
Małgorzata Łukawska
 
Tom 18 (2012) „Opłakane czasy” – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta Abstrakt   PDF
Emilia Karpacz
 
Tom 17 (2011) „Perło konchy tych krain, witam was, Bielany!” (o odkrywaniu urody Bielan i tajemnic kamedułów) Abstrakt   PDF
Franciszek Ziejka
 
Tom 22 (2016) „Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze”, czyli o politycznym aspekcie mody w kazaniach ks. Józef Męcińskiego, wygłoszonych w lubelskim kościele św. Ducha w czasie Sejmu Wielkiego Abstrakt   PDF
Krzysztof Gombin
 
Tom 12 (2006) „Sentire cum Ecclesia” - Arcybiskup Oscar Romero w ogniu podziałów Abstrakt   PDF
Andrzej Dobrzyński
 
Tom 22 (2016) „Weź swój krzyż i idź za Jezusem…”. Wizerunek człowieka niosącego krzyż jako alegoria życia zakonnego Abstrakt   PDF
Aneta Kramiszewska
 
451 - 473 z 473 elementów << < 14 15 16 17 18 19