Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 1 (1989) Ksiądz Jakub Janidło - wybitny przedstawiciel profesury krakowskiej XVII stulecia Abstrakt   PDF
Janina Bieniarzówna
 
Tom 8 (2002) Ksiądz Profesor Jan Związek. Sylwetka uczonego z perspektywy jubileuszu Abstrakt   PDF
Janusz Wycisło
 
Tom 4 (1998) Książę Adam Stefan Sapieha Arcybiskup Metropolita Krakowski 1911-1951 jako duszpasterz Abstrakt   PDF
Julian Groblicki
 
Tom 6 (1999) Książęta i księżne Górnego Śląska. Pod red. A. Barciaka, Katowice 1995, ss. 202 Abstrakt   PDF
Krzysztof Rafał Prokop
 
Tom 3 (1996) Księdza Jana Salamuchy msza życia Abstrakt   PDF
Stanisław Piech
 
Tom 4 (1998) Księdza Konstantego Michalskiego życie i dzieło. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Abstrakt   PDF
Stanisław Piech
 
Tom 7 (2000) Księdza Mariana Ignacego Morawskiego posługa myślenia Abstrakt   PDF
Stanisław Piech
 
Tom 8 (2002) Księdza Profesora Jana Związka pasje naukowe Abstrakt   PDF
Stanisław Piech
 
Tom 4 (1998) Księdza profesora Przybyszewskiego lata młodości Abstrakt   PDF
Janina Bieniarzówna
 
Tom 17 (2011) Księgozbiór z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej Zabezpieczenie i konserwacja, zasób, udostępnianie Komunikat o stanie opracowania – czerwiec 2011 Abstrakt   PDF
Jacek Partyka
 
Tom 6 (1999) Księgozbiory i książki rękopiśmienne w prawodawstwie ogólnym zakonu Braci Mniejszych w późnym średniowieczu Abstrakt   PDF
Wiesław Franciszek Murawiec
 
Tom 2 (1994) Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych - bernardynów i reformatów - w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w. Abstrakt   PDF
Wiesław Franciszek Murawiec
 
Tom 18 (2012) Ku reformie średniowiecznych mendykantów. Macieja Hayna (†1477) Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi Abstrakt   PDF
Adam Poznański
 
Tom 2 (1994) Kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Marecki
 
Tom 6 (1999) Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w koś­ciele Redemptorystów w Krakowie-Podgórzu Abstrakt   PDF
Stanisław Piech
 
Tom 4 (1998) Kult matki Bożej w klasztorze oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie i jego promocja w Polsce Abstrakt   PDF
Benignus Józef Wanat
 
Tom 4 (1998) Kult św. Magdaleny de Pazzi w barokowym Krakowie Abstrakt   PDF
Jan Małecki
 
Tom 7 (2000) Kult św. Stanisława w diecezji krakowskiej w świetle patrociniów do roku 1529 Abstrakt   PDF
Marcin Spórna
 
Tom 13 (2007) Kult świętych w regułach zakonnych na przykładzie Zgromadzenia sióstr Felicjanek Abstrakt   PDF (English)
Lucyna Rotter
 
Tom 23, Nr 1 (2017) Kulturowe i religijne znaczenie tradycji cyrylo- -metodiańskiej w Europie środkowo-wschodniej Abstrakt   PDF (English)
Janusz Smołucha
 
Tom 14 (2008) Las Meninas w lustrze polityki i emblematyki Abstrakt   PDF
Andrzej Witko
 
Tom 19 (2013) Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego Abstrakt   PDF
Konrad Meus
 
Tom 19 (2013) Letania more solito dicantur. Przyczynek do badań nad pobożnością maryjną wśród średniowiecznych dominikanów Abstrakt   PDF
Piotr Oleś
 
Tom 4 (1998) Lista obrazów w kościele parafialnym w Siemoni z drugiej połowy XVII wieku Abstrakt   PDF
Jerzy Wolny
 
Tom 9 (2003) Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku Abstrakt   PDF
Jan Józef Janicki
 
176 - 200 z 473 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>