Kontakt

Adres

Logos i Ethos

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
logosietos@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

Amadeusz Pala
Sekretarz redakcji • Editorial Assistant
Email: amadeusz.pala@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Bolesław Karcz
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl