Redakcja

Rada redakcyjnadr Robert Piechowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska