Wzory osobowe polityka w kodeksach etycznych radnych

Tomasz Czakon

Abstrakt


Kodeksy etyczne, także kodeksy etyczne polityków, przyjmowane są po to, aby przeciwdziałać różnym nieetycznym zachowaniom. W artykule, na podstawie analizy 58 kodeksów etycznych radnych, przedstawione są wybrane elementy i dylematy wzorów osobowych polityków. Autor pyta, czy kodeksy etyczne radnych mogą przeciwdziałać nieetycznym zachowaniom. Odpowiada, że część z nich nie może im przeciwdziałać, ponieważ nie spełnia formułowanych wobec nich oczekiwań.


Słowa kluczowe


etyka; etyka polityki; filozofia polityki; kodeksy etyczne; kodeksy etyczne polityków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, pod red. J. Filek, Kraków 2004.

Kodeks etyczny radnego w Grudziądzu, http://bip.grudziadz.pl/strony/2128.dhtml (23.01.2018).

Kodeks etyki radnych samorządu terytorialnego – projekt, w: Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, pod red. J. Filek, Kraków 2004, s. 238–241.

Honorowy kodeks radnego, w: Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych, red. M. Korkuć, P. Stańczyk, Kraków 2000 s. 75–77.

Konstańczak S., Odkryć sens życia w swej pracy, Słupsk 2000.

Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.

Krapiec M. A., O ludzką politykę, Katowice 1993.

Krąpiec M. A., Ludzka wolność i jej granice, Warszawa 1997.

Legutko R., Etyka instytucji publicznych, w: Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowych, red. M. Korkuć, P. Stańczyk, Kraków 2000, s. 11–17.

Majcherek J. A., Demokracja, przygodność, relatywizm, Warszawa 2007.

Majcherek J. A., Hipertrofia moralności jako zagrożenie dla demokracji, w: Wartości w świecie polityki, red. nauk. J. Miluska, Poznań 2012, s. 113–122.

Modzelewski E., Etyka a polityka, Warszawa 2006.

Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.

Szczupaczyński J., Etyczne dylematy przywództwa, w: Przywództwo, etyka, polityka, red. nauk. E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2018, s. 30–48.

Szyszkowska M., Wprowadzenie, w: Polityka a moralność, pod red. M. Szyszkowskiej, T. Kozłowskiego, Warszawa 2001, s. 9–10.

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. Zasady etyki poselskiej, http://www.sejm.gov.pl/prawo/zep.htm.

Zell Z., Kodeks poselski, „Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego” 1998 nr 33, s. 6.
Copyright (c) 2019 Tomasz Czakon