On Christian philosophy

Krzysztof Stachewicz

Abstrakt


The article analyzes the concept of “Christian philosophy” from the perspective of its past and its future. First of all, there is revealed a multiplicity of senses and the meanings attributed to this concept. Their arrangement is one of the purposes of this text. Christian philosophy in the broad sense is a philosophy that permits indirect influences of Christianity; this is an idea created in Christian culture. However, strictly speaking Christian philosophy is a philosophy where we find an affirmative approach to the truth preached by Christianity. It is open to direct Christian inspiration. Twentieth-century revival of interest of religion in philosophy seems to foretell the future optimistically in the broad and narrow sense of Christian philosophy.


Słowa kluczowe


Christianity; philosophy; Christian philosophy; neotomism; contemporary philosophy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Blondel M., Filozoficzne wyzwanie chrześcijaństwa, trans. J. Fenrychowa, Kraków 1994.

Bohner Ph., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1962.

Brehier E., Ya-t-il une philosohie chretienne, “Revue de la Mataphysique et de Morale” (1931).

Brehier E., Histoire de la philosophie, Paris 1927.

Chojnacki P., Wybór pism, ed. M. Szyszkowska, C. Tarnogórski, Warszawa 1987.

Dembowski B., O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej, Warszawa 1989.

Domański J., Metamorfozy pojęcia filozofii, Warszawa 1996.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II „Fides et ratio”, Kraków 1999.

Gilson E., Duch filozofii średniowiecznej, trans. J. Rybałt, Warszawa 1958.

Grzeszczak J., Christus philosophicus jako aktualne przesłanie sztuki wczesnochrześcijańskiej. Uwagi na marginesie wykładu kard. Josepha Ratzingera Wiara, filozofia, teologia, „Filozofia Chrześcijańska” 6, 2009, pp. 31-45.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, trans. P. Domański, Warszawa 2000;

Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, trans. P. Domański. Warszawa 2003.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, trans. R. Marszałek, Warszawa 2000.

Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, trans. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997.

Jaspers K., Wiara filozoficzna, trans. collect., Toruń 1995.

Kłoczowski J. A., Filozofia chrześcijańska? Dyskusja w kontekście encykliki „Fides et ratio”, [in:] Polska filozofia wobec „Fides et ratio”, ed. M. Grabowski, Toruń 1999, pp. 51–62.

Maritain J., O filozofii chrześcijańskiej, [in:] J. Maritain, Pisma filozoficzne, trans. J. Fenrychowa, Kraków 1988.

Ratzinger J., Wiara, filozofia, teologia, [in:] J. Ratzinger, Prawda w teologii, trans. M. Mijalska, Kraków 2005.

Siemianowski A., Usilnie myśleć i poszukiwać. Studia i eseje filozoficzne, Poznań 2012.

Swieżawski S., O roli, jaką chrześcijaństwo wyznacza filozofii, „Znak” 7–8 (1990), pp. 2–221.

Tarnowski K., Człowiek i Transcendencja, Kraków 1995.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1982.
Copyright (c) 2020 Krzysztof Stachewicz