Dialogicity of faith: Tomáš Halík, Joseph Ratzinger and Józef Tischner

Maciej Manikowski

Abstrakt


In the philosophical analysis of the phenomenon of faith, especially in the context of the man in whose life the faith is the response, we concluded that faith has the dialogical character, that means that faith existed only in the dialog – in the dialog with God, in the dialog with another man, in the dialog with community. The dialogical faith points that the man, like in the patristic and contemporary orthodox theology, is the being which exists only for the another, and existed in that kind it is truly the person. This is also the main thesis of the philosophy of dialogue.


Słowa kluczowe


Dialogue; Philosophy of Faith; Christian Faith

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, trans. G. Sowinski, Kraków 2001.

Catechism of the Catholic Church, Poznań 1994.

Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, trans. K. Skorulski, Warszawa 2006.

Halik T., Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, trans. A. Babuchowski, Kraków 2009.

Halik T., Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami, trans. J. Zychowicz, Kraków 2004.

Halik T., Dotknij ran. Duchowość nieobojętności, trans. A. Babuchowski, Kraków 2010.

Halik T., Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa, trans. A. Babuchowski, Kraków 2010.

Halik T., Wzywany czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, trans. A. Babuchowski, Kraków 2006.

Levinas E., Istniejący i istnienie, trans. J. Margański, Kraków 2006.

Małecki R., Komunijna prawda o człowieku, Kościele i świecie, [in:] Leksykon wielkich teologów XX i XXI wieku, ed. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2004, vol. 2.

Manikowski M., „Być osobą” to „Być dla drugiego”: perspektywa teologii prawosławnej, [in:] Teologia bliźniego: obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, ed. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński, Białystok 2010, pp. 133–141.

Manikowski M., Wiara jako relacja odniesienia człowieka do Boga, [in:] Filozofia religii, ed. J. Baniak, Poznań 2006, vol. 2. pp. 15-31.

Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, trans. W. Dzierża, Częstochowa 2005.

Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, trans. J. Merecki, Kraków 2005.

Ratzinger J., Prawda w teologii, trans. M. Mijalska, Kraków 2001.

Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, trans. R. Zającz­kowski, Kielce 2005.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, trans. Z. Włodkowa, Kraków 1994.

Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1999.

Tischner J., Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980–1992, Kraków 2009.

Welte B., Czym jest wiara? Rozważania o filozofii religii, trans. W. Patyna, Warszawa 2000.

Welte B., Filozofia religii, trans. G. Sowinski, Kraków 1996.

Zizioulas J. D., Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood, „Scottish Journal of Theology”, vol. 28, no. 5, 1975, pp. 401–448.




Copyright (c) 2020 Maciej Manikowski