Autor - szczegóły

Bilik, Grażyna, Polska

  • Tom 32, Nr 1 (2012) - Artykuły
    Sztuka jako wyraz afirmacji świata za pośrednictwem ciała. Ujęcie Maurice’a Merleau-Ponty’ego
    Abstrakt  PDF