Autor - szczegóły

Butowski, Krzysztof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych i Historycznych), Polska