Autor - szczegóły

Augustyn, Leszek, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

  • Tom 34, Nr 1 (2013) - Artykuły
    Spór o Kartezjusza. Polemika B. Wyszesławcewa z J. Maritainem, dotycząca znaczenia filozofii Kartezjusza dla nowożytnej duchowości europejskiej
    Abstrakt  PDF