Autor - szczegóły

Chaberek, Michał, Polska Prowincja Dominikanów, Polska

  • Tom 48, Nr 2 (2018) - Artykuły
    Wkład chrześcijaństwa w formowanie idei wolności w kulturze europejskiej na tle wybranych poglądów starożytnych i nowożytnych
    Abstrakt  PDF