Autor - szczegóły

Bukowski, Przemysław, Polska

  • Tom 44, Nr 1 (2017) - Recenzje i sprawozdania
    W poszukiwaniu tego, co najbardziej ludzkie. „Spory o naturę człowieka. Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci”, red. nauk. Jarosław Jagiełło, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015, ss. 304
    Szczegóły  PDF