Autor - szczegóły

Niziński, Rafał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Tom 46, Nr 2 (2017) - Artykuły
    Racjonalność czy rozumność: próba zmiany paradygmatu filozoficznego poznania Boga – myśl Xaviera Zubiriego
    Abstrakt  PDF