Orientalia Christiana Cracoviensia

„Orientalia Christiana Cracoviensia” jest interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym poświęconym badaniom chrześcijaństwa na rozległych obszarach szeroko rozumianego Wschodu. Zajmuje się badaniem historycznych Kościołów w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Eksploruje pogranicza chrześcijaństwa, bada relacje miedzy chrześcijanami Wschodu i Zachodu oraz relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, a także stosunek chrześcijan do różnych tradycji azjatyckich. Tworzy platformę wymiany myśli, opinii i propozycji metod badawczych, zachęcając do publikowania autorów z różnych dziedzin: historyków, socjologów, antropologów, kulturoznawców, teologów.


Tom 9 (2017)

Spis treści

Artykuły

Doktryna katarska – ewangeliczne chrześcijaństwo czy import ze Wschodu? PDF
Piotr Czarnecki 7-39
К вопросу о том, почему конфессиональный фактор не стал определяющим во втором разделе Речи Посполитой PDF (Russian)
Вадим Аниперков 41-66
Межконфессиональный конфликт в Ирландии в 1916–1923 гг. как исторический миф: проблема интерпретации в историографии конца ХХ – начала XXI вв. PDF (Russian)
Александр Белявский 67-102
Религия в жизни эмигрантов-белорусов в Аргентине (ХХ в.–начало ХХІ в.) PDF (Russian)
Сергей Шабельцев 103-123
Особенности нового языка («Новоязы») русских язычников XXI века PDF (Russian)
Роман Шиженский 125-139

Sprawozdania

Recalling the Past, voting for the Future. Reflections and observations after the Independence Referendum in Kurdistan, 25 September 2017 PDF (English)
Marcin Rzepka 143-147
Interdyscyplinarna konferencja naukowa Dawna i współczesna kultura funeralna z cyklu Dialog z tradycją IV, Kraków 5–7 grudnia 2016 PDF
Iwona Steczko, Renata Dźwigoł 149-155