Everything Done with a Pure Intention is Perfect Love. Elements of Discernment of the Spirits in Santa Teresa de Jesús

Filip De Rycke

Abstrakt


Święta Teresa z Avili łączy rozeznawanie duchów z jej głównym tematem wewnętrznej modlitwy. Główne elementy jej doktryny na temat modlitwy (posłuszeństwo, pokora, miłość, dystans) stanowią również kluczowe motywy w jej spojrzeniu na rozeznawanie duchów. Z tej perspektywy skąpe stwierdzenia Świętej Teresy mogą być włączone w spójną doktrynę rozeznawania duchów opartą na jej głębokim doświadczeniu religijnym. Rozeznawanie jawi się jako rdzeń życia chrześcijańskiego i ważny sposób, w jaki Boski Przyjaciel daje światło dla wyborów, które sprawiają, że ludzie wzrastają w cnotach i w wewnętrznej wolności.


Słowa kluczowe


modlitwa; posłuszeństwo; pokora; miłosierdzie; dystans

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Escobar Aguilar O., Manual de discernimiento teresiano. “Talento de conocer espíritus” (V 39,10), Bogotá 2015 (Ensayos Serie Espiritualidad).

Guillet J., Bardy G., Vandenbroucke F., Pegon J., Martin H., Discernement des esprits, in: Dictionnaire de Spiritualité III, p. 1222–1291.

Herraiz García M., Discernimiento espiritual en Teresa y Juan de la Cruz, Vitoria-Gasteiz: 2008.

Mieth D., Unterscheidung der Geister, in: Lexikon für Theologie und Kirche3 X, p. 444–445.

Naranjo Mejía J.M., Discernimiento teresiano, “Vida Espiritual” 185 n° 4 (2019), p. 7–14.

Penning de Vries P., Discernement des esprits. Ignace de Loyola, Paris 1979.

Randle G., La guerra invisible. El discernimiento espiritual como experiencia y como doctrina en Santa Teresa de Jesús, Madrid 1991.

Santa Teresa de Jesús, Obras completas. Transcripción, introducciones y notas de Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink (Biblioteca de Autores Cristianos), Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 21967.

Santiago Perez C., Spirituality, discernment and tradition in Ignatius Loyola, Teresa of Avila and John of the Cross, Houston (TX) 1991.

Sebastián Macías F., Confesión, disciplina e interioridad en la España de la Contrarreforma: Teresa de Ávila (y las descalzas) frente al discernimiento espiritual de confesores y letrados, Paris 2018 (“e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes”, 29).

Sebastián Macías F., El discernimento espiritual teresiano entre el charisma paulino y el paradigma gersoniano, “Via Spiritus” 22 (2015), p. 117–136.

Sebastián Macías F., Una visionaria bajo examen: Pedro Ibáñez (1560), Juan de Ávila (1568), Domingo Báñez (1575) y su discreción de espíritus sobre Teresa de Ávila, “eHumanista. Journal of Iberian Studies” 35 (2017), p. 495–511.

Silva y Mora J., Estudio de las resonancias de las reglas de discernimiento de espíritus de san Ignacio de Loyola en la vida de santa Teresa de Jesús, Roma 1985 (tesina de licencia Pontificia Università Gregoriana).

The Collected Works of St. Teresa of Avila, transl. by K. Kavanaugh, O. Rodriguez, vol. I–III, Washington 21987.

Thompson C., Dangerous Visions: The Experience of Teresa of Avila and the Teaching of John of the Cross, in: Angels of Light? Sanctity and the Discernment of Spirits in the Early Modern Period, ed. C. Copeland, J. Michielsen, Leiden/Boston: Brill, p. 53–73 (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 164).

Yamanouchi T., La maduración del discernimiento espiritual en la vida de santa Teresa de Jesús, Roma 2006 (Diss. Pontificia Università Gregoriana).
Copyright (c) 2020 Filip De Rycke