Tom 22, Nr 1 (2018)

Przepowiadanie na peryferiach

Spis treści

Artykuły tematyczne

Miejsca przepowiadania słowa Bożego. Panorama historyczna PDF
Kazimierz Panuś, Maciej Radej 5-25
Przepowiadanie słowa Bożego więźniom PDF
Sławomir Płusa 24-45
Treść przepowiadania do poszukujących Boga na przykładzie listów pasterskich biskupów Francji i Włoch PDF
Leszek Szewczyk 47-66
Głoszenie Ewangelii do osób zaangażowanych w działania społeczno-charytatywne PDF
Jerzy Swędrowski 67-78
Wideosłowa – o przepowiadaniu w formie audiowizualnej PDF
Maciej Szczepaniak 79-95
Misje miasta jako narzędzie ewangelizacji na peryferiach PDF
Andrzej Makowski 97-114
Odwiedziny domowe jako okazja do głoszenia Ewangelii Chrystusa PDF
Tomasz Krzesik 115-127
Głoszenie Ewangelii podczas wypraw rowerowych na przykładzie działalności Niniwa Team PDF
Sebastian Wiśniewski 129-144
Nowa ewangelizacja w Kościele PDF
Magdalena Kusior 145-161
Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków PDF
Michał Wilkosz 163-180

Artykuły

Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II  podczas I pielgrzymki do Polski PDF
Magdalena Jankosz 183-194

Sprawozdania i recenzje

Dariusz Kasprzak, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I–III wieku, Kraków 2017, s. 416 PDF
Wiesław Block 197-199
Aldona Dydek, „Ordynacja kobiet”. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego, Kraków 2017, 270 s. (Horyzonty Dogmatu, 4) PDF
Wojciech Hanc 201-203