Tom 14 (2016)

Spis treści

Od redakcji

W spotkaniu z tradycją muzyczną anglikańską... Jakby w przedsionku nieba! PDF
Robert Tyrała 7

Artykuły i rozprawy

Muzyka podczas papieskich pielgrzymek w archidiecezji krakowskiej (1979–2006) PDF
Robert Tyrała 11-36
„Głos” Karola Szymanowskiego w muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego, Zbigniewa Bujarskiego i Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Muzyka w muzyce – muzyka z muzyki –  muzyka o muzyce. Rekonesans PDF
Agata Stojewska 37-48
Nowy katolicki modlitewnik i śpiewnik języka niemieckiego („Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch”) PDF
Jan Józef Janicki 49-69
Historia liturgii Kościoła anglikańskiego PDF
Robert Jones 71-81
Działalność chórów katedralnych w Anglii na przykładzie Ely Cathedral Choir PDF
Paul Trepte 83-90
Feliks Nowowiejski (1877–1946) – patron roku 2016. Poznańskie lata – miłość odwzajemniona? PDF
Elżbieta Karolak 91-106
Rękopis „Mszy D-dur” Franza Danziego ze zbiorów muzykaliów gidelskich PDF
Dawid Kusz 107-121
Zagadnienie dynamicznej interpretacji twórczości organowej Maxa Regera w kontekście charakterystyki brzmieniowej późnoromantycznych instrumentów oraz współcześnie budowanych organów PDF
Filip Presseisen 123-139
René Jacobs kończy 70 lat, czyli Bach dla wymagających PDF
Wiesław Delimat 141-148

Uwagi, polemiki i komunikaty

Komunikat z XI Dni Muzyki Kościelnej w archidiecezji krakowskiej PDF
Maria Cebula 151-154
Podstawowe zasady kompozycji chóralnej PDF
Wojciech Kałamarz 155-159
Muzyka Światowych Dni Młodzieży. Raport tuż przed metą PDF
Natalia Tokarczyk, Łukasz Jarocki 161-162
Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej PDF
Jan Józef Janicki 163-172
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Retrospektywa PDF
Czesław Grajewski 173-186
Komunikat z działalności Koła Naukowego „Congaudeant” Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku akademickim 2013–2016 PDF
Dariusz Skowron 187-190

Recenzje i sprawozdania

Recenzja „Śpiewnika wawelskiego” PDF
Ireneusz Wyrwa 193-197
Sprawozdanie z II Kongresu Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej PDF
Bolesław Artur Dùllek 199-202

Florilegium chorale

Wprowadzenie do projektu „Muzyka w katedrze na Wawelu w epoce średniowiecza” PDF
Susi Ferfoglia 211-212
„Lamentacje Jeremiasza z Passionale” (akkk 58,1489) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu PDF
Anita Pyrek-Nąckiewicz 213-240
„Visitatio Sepulchri” w XV-wiecznej katedrze wawelskiej na podstawie AKKK 47 PDF
Piotr Przybysz 241-250