Tom 15 (2017)

Spis treści

Od redakcji

Słowo wstępne PDF
Robert Tyrała 9-10
Janowi ze Słomnik… PDF
Jacek Urban 11-12

Artykuły i rozprawy

Liturgia sercem pisana! Ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki i jego Mistrzowie PDF
Robert Tyrała 15-27
Ksiądz Idzi Ogierman Mański, salezjanin, muzyk, kompozytor – twórca muzyki religijnej PDF
Zbigniew Malinowski 29-62
Muzyka liturgiczna a nowoczesność PDF
Henryk Jan Botor 63-75
Muzyka sakralna jako via pulchritudinis wyzwaniem dla kompozytorów PDF
Jacek Bramorski 77-91
Moja droga do sacrum PDF
Paweł Łukaszewski 93-102
Pieśni mszalne ks. Franciszka Walczyńskiego PDF
Stanisław Garnczarski 103-125
„Litania do Marii Panny” Jerzego Lieberta w kantacie Karola Szymanowskiego PDF
Elżbieta Szczurko 127-149
Instytucja Kościoła w przestrzeni muzycznej Feliksa Nowowiejskiego PDF
Ilona Dulisz 151-176
Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru? Refleksje na temat muzyki kościelnej PDF
Dominik Jurczak 177-183
Topos romano‑frankoński na przykładzie „Missa Claromontana” (2005) na chór, organy i kotły Mariana Sawy PDF
Michał Sławecki 185-196

Recenzje i sprawozdania

[Organowy] „Kraków w hołdzie Feliksowi Nowowiejskiemu” (organy: Witold Zalewski) PDF
Michał Sławecki 199-203
Feliks Nowowiejski, „Quo vadis” – recenzja płyty PDF
Dawid Kusz 205-209
Sprawozdanie z XII Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej, 17–21 listopada 2016 r. PDF
Marcin Miotelka 253-255
Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej PDF
Jan Józef Janicki 261-267

Uwagi, polemiki i komunikaty

Ks. Idzi Ogierman Mański SDB (1900–1966) – życie i profesja zakonna PDF
Janusz Drewniak 213-232
Przymierze między Kościołem a światem sztuki w przemówieniu Benedykta XVI podczas spotkania z artystami w dniu 21 listopada 2009 r. PDF
Jarosław Glonek 233-238
Il compositore di musica sacra e contemporanea nel contesto culturale contemporaneo PDF (Italiano)
Marco Frisina 239-246
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego „Cangaudeant” Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku akademickim 2016–2017 PDF
Dariusz Szczepan Skowron 247-251

Florilegium chorale

Dialog „De misericordia z Cantionale Cracoviense” (akkk 241, 1447–1456) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu PDF
Anita Pyrek-Nąckiewicz 271-283

Pasterze o muzyce

Przemówienie ojca świętego Pawła VI do Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”, 6 kwietnia 1964 PDF
Paweł VI 287-289
Przemówienie Pawła VI do uczestników XI Międzynarodowego Kongresu Federacji „Pueri Cantores”, 10 lipca 1967 PDF
Paweł VI 291-294
Msza święta w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, VIII Światowy Dzień Pokoju Homilia ojca świętego Pawła VI, 1 stycznia 1975 PDF
Paweł VI 295-300