Tom 16 (2018)

Spis treści

Od redakcji

Dziesięć lat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie PDF
Robert Tyrała 7–8

Artykuły i rozprawy

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Dziesięć lat działalności (2008–2018) PDF
Andrzej Zając 11–69
Kościół, sztuka i muzyka: doświadczenie poszukiwań i odnajdywania zawsze nowych horyzontów PDF
Vincenzo de Gregorio 71–84
Zadania organów i posługa organisty w Musicam sacram. Bilans i perspektywy PDF
Gilberto Sesantini 85–100
Odnowione pojmowanie roli chórów w liturgii PDF
Marius Linnenborn 101–112
Śpiew wiernych w liturgii w świetle watykańskiej instrukcji Musicam sacram PDF
Wojciech Kałamarz 113–125
Biblijne i systematyczne źródła teologii muzyki Josepha Ratzingera / Benedykta XVI PDF
Tomasz Samulnik 127–142
Góreckiego Beatus vir wobec nauczania Josepha kard. Ratzingera (Jezus z Nazaretu). Teologiczna interpretacja PDF
Mateusz Ziemlewski 143–153
Muzyczna ilustracja tekstu w XVIII-wiecznych cyklach nieszpornych kompozytorów jasnogórskich PDF
Dawid Ślusarczyk 155–190
Inspiracja pieśnią roratnią Rorate caeli desuper w Koncercie na altówkę i orkiestrę smyczkową PDF
Ewa Fabiańska-Jelińska 191–213

Florilegium chorale

Śpiew Vere, vere hodierna dies z rękopisu akkk 241 (1447–1456) Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu PDF
Anita Pyrek-Nąckiewicz 217–227

Recenzje

Recenzja płyty Missa est PDF
Kama Hawryszków 231–235

Komunikaty i sprawozdania

Zerkając na „20 spojrzeń…” – zza kulis ogólnopolskiego konkursu wiedzy PDF
Marek Dolewka 239–241
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Congaudeant Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku akademickim 2017–2018 PDF
Dariusz Szczepan Skowron 243–248
Sprawozdanie z XIII Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej 17–22 XI 2017 PDF
Marcin Miotelka 249–250
Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej PDF
Jan Józef Janicki 251–259
Dyplomy licencjackie i magisterskie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie w roku akademickim 2017/2018 PDF
Anna Kopińska, Dawid Kusz 261–267
Studenci Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie przeżyli w Rzymie niezapomniane chwile PDF
Grzegorz Lenart 269–272