Czas poza czasem. Strukturalizacja i przekraczanie czasu w religii

Piotr Klimowski

Abstrakt


In the work, the question of time in the context of religion has been raised. Article discusses two main theses: religion is the primary form of structuring the time in religion; religion is primary form of traversing the time. The theses were broadened by statements: structuring the time is done by liturgical calendar, reading the sense of history, individual projecting time of own existence. Traversing time is done by myth and rituals, mystique and prophecy, celebration of holy days.


Słowa kluczowe


time; myth; mystique; prophecy; holy day

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2002.

Caillois R., Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.

Eliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

Eliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno­‑religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 1998.

Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warsza­wa 1974.

Gadacz T., Czas, wieczność, sens dziejów, w: Religia wobec historii, historia wobec religii, red. E. Przybył, Kraków 2006, s. 11–23.

Guitton J., Sens czasu ludzkiego, przeł. W. Sukiennicka, Warszawa 1998.

Heschel A. J., Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, przeł. A. Gorz­kowski, Kraków 2007.

Heschel A. J., Prorocy, przeł. A. Gorzkowski, Kraków 2014.

Kudelska M., Przekraczanie czasu w hinduizmie, w: Tajemnica czasu i religie, red. I. Trzcińska, Kraków 2005, s. 174–191.

Liszka P., Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną, Warszawa 1992.

Mitrowski G., Kosmos, Bóg, czas, Katowice 1993, s. 130–134.

Panikkar R., Czas i historia w tradycji indyjskiej: Kala i karman, w: Czas w kulturze, wybór i wstęp A. Zajączkowski, s. 111–137.

Pasek Z., Protestantyzm i czas, w: Tajemnica czasu i religie, red. I. Trzcińska, Kraków 2005, s. 161–173.

Pawełczyńska A., Czas człowieka, Wrocław 1986.

Stinissen W., Wieczność pośrodku czasu, przeł. J. Iwaszkiewcz, Poznań 1997.

Szulakiewicz M., Religia i czas, Toruń 2008.

Welte B., Czas i tajemnica, przeł. K. Święcicka, Warszawa 2000.
Copyright (c) 2017 Piotr Klimowski