Tom 5 (2015)

Spis treści

Artykuły

„Nienasyceni adrenaliną”. Aspekt etyczny sportów ekstremalnych PDF
Grażyna Bilik 7-19
Esencjalizacja przedmiotu metafizyki w ujęciu Franciszka Suáreza SJ PDF
Robert Goczał 21-59
Wittgenstein a problem reguł  PDF
Jakub Gomułka, Zofia Sajdek 61-83
Kategoria obecności w kontekście religii PDF
Piotr Klimowski 85-106
Praca jako źródło szczęścia i radości w społeczeństwie konsumpcyjnym PDF
Joanna Mysona Byrska 107-118
Monarchia – archaiczna czy naturalna forma rządów? Przyczynek do analizy historyczno­‑antropologicznej PDF
Karol Petryszak 119-140
Amerykański realizm prawny. Między pragmatyzmem a naturalizmem PDF
Marek Jakubiec 141-153
Problem statusu teologii w ujęciu Dunsa Szkota i Tomasza z Akwinu PDF
Zofia Sajdek 155-168

Recenzje

Dwa tryby moralności. Recenzja książki: Joshua Greene, "Moral Tribes. Emotion, reason and the gap between us and them", The Penguin Press, New York 2013 PDF
Weronika Wojtanowska 171-176

Sprawozdania

Konferencja: "Chrześcijaństwo w popkulturze", Wrocław, 10–12 grudnia 2015 PDF
Zofia Sajdek, Jakub Gomułka 177-180