Tom 6 (2016)

Spis treści

Artykuły

Problem istnienia w filozofii greckiej (ujęcie Charlesa H. Kahna) PDF
Damian Kokoć 7-23
Poznanie naukowe a prawda absolutna. Krytyka argumentu za istnieniem Boga Siemiona L. Franka PDF
Zofia Sajdek 25-40
Teoria poznania intelektualnego (ujęcie Franciszka Suáreza SJ) PDF
Robert Goczał 41-72
Czas poza czasem. Strukturalizacja i przekraczanie czasu w religii PDF
Piotr Klimowski 73-83
Ideologia euroregionalizmu PDF
Anna Muś 85-110
Obraz cywilizacji żydowskiej (podstawowe założenia teorii Feliksa Konecznego) PDF
Wojciech Klag 111-129

Recenzje

Naturalizm z pluralistycznym kontekstem. Recenzja książki: Lawrence E. Cahoone, „The Orders of Nature”, SUNY Press, Albany 2013 PDF
Mirosław Twardowski 133-143

Sprawozdania

Konferencja: „Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema”, Kraków, 20 maja 2016 PDF
Zofia Sajdek 145-148
Konferencja: „Problem zła w najnowszej filozofii religii”, Kraków, 30 września 2016 PDF
Zofia Sajdek 149-155
Konferencja: „Filozofikon 2016. Konwent i Konferencja Naukowa”, Kraków, 22 maja 2016 PDF
Jakub Palm, Adrianna Płoskonka 157-163
Seminarium „Nauki humanistyczne w Rosji a przełom 1917 roku: wymiar egzystencjalny / Humanities in Russia and the Break of 1917: the Existential Dimension” PDF
Aleksiej Kamienskich, Oksana Dowgopołowa 165-181