Tom 16 (2017)

Spis treści

Od redakcji

Przedmowa PDF
  7-8

Artykuły

Epistemologiczne problemy w biologii subkomórkowej: obserwacje, modele matematyczne i symulacje komputerowe PDF
Andrzej Bielecki 10-23
Dualna natura programów komputerowych PDF
Izabela Bondecka-Krzykowska 24-42
Filozofia ewolucji Charlesa Sandersa Peirce’a a współczesne problemy algorytmów ewolucyjnych PDF
Adam Kłóś 43-66
Genocentryzm versus teoria systemów rozwojowych. Dwa konkurencyjne sposoby rozumienia informacji w biologii współczesnej PDF
Radosław Siedliński 67-93
O różnych sposobach rozumienia analogowości w informatyce PDF
Paweł Stacewicz 94-115
Od konfliktu do integracji. Historia i teologiczne uzasadnienie metodologicznej odrębności poznania wiary i rozumu PDF
Bartłomiej Chyłka 118-136
Prognozy naukowych wizjonerów a powszechne poglądy o roli nauki we współczesnym świecie PDF
Łukasz Jach 137-154
Folk Psychology and Law: the Case of Eliminativism PDF (English)
Marek Jakubiec, Bartosz Janik 155-167
Próby modelowania dynamiki narzędziowej wczesnych hominidów w świetle archeologii kognitywnej PDF
Rafał Kupczak 168-193
In defense of common sense. David Hume on ‘Is’ and ‘Ought’ PDF (English)
Szymon Osmola 194-210
Semantics and symbol grounding in Turing machine processes PDF (English)
Anna Sarosiek 211-223
O błędnych założeniach metodologicznych oraz nieudanej próbie eksperymentalnej Wilhelma Roux w toku wyjaśniania osobliwości organicznych procesów rozwojowych PDF
Dariusz Adam Szkutnik 224-240
O współczesnych badaniach obejmujących zakres stanowiska neowitalistycznego Hansa Driescha. Ogólne uwagi krytyczne PDF
Dariusz Adam Szkutnik 241-254
Użyteczność metod logiki nieformalnej w badaniu argumentów w dyskusjach między teistami a ateistami PDF
Kamil Trombik 255-273