Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 12 (2013) A philosophical investigation in machine understanding. The case of implicit meaning Abstrakt   PDF (English)
Maria Wilkowska
 
Tom 13 (2014) Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu Abstrakt   PDF
Adam Szymański
 
Tom 14 (2015) Considerations on Legal and Philosophical Problems in Experimental Botany: The case of plant in vitro cultures Abstrakt   PDF (English)
Iwona Kleszcz, Marek Jakubiec
 
Tom 14 (2015) Copernicus Festival 2015: Geniusz Szczegóły   PDF
Piotr Urbańczyk
 
Tom 13 (2014) Czy wszechświat ma początek? Szczegóły   PDF
Piotr Karp
 
Tom 17 (2018) Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności Abstrakt   PDF
Jakub Gomułka, Mariusz Klimas, Jakub Palm
 
Tom 15 (2016) Davida Lewisa koncepcja fikcyjnego stanu rzeczy jako opisu świata możliwego a problem statusu norm prawnych Abstrakt   PDF
Marek Jakubiec
 
Tom 10 (2011) Dlaczego ewolucja stworzyła myślenie? Szczegóły   PDF
Joanna Sokołowska
 
Tom 11 (2012) Dlaczego Popper nie był kryptoindukcjonistą Abstrakt   PDF
Zofia Sajdek
 
Tom 16 (2017) Dualna natura programów komputerowych Abstrakt   PDF
Izabela Bondecka-Krzykowska
 
Tom 16 (2017) Epistemologiczne problemy w biologii subkomórkowej: obserwacje, modele matematyczne i symulacje komputerowe Abstrakt   PDF
Andrzej Bielecki
 
Tom 13 (2014) Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences Abstrakt   PDF (English)
Marek Jakubiec
 
Tom 16 (2017) Filozofia ewolucji Charlesa Sandersa Peirce’a a współczesne problemy algorytmów ewolucyjnych Abstrakt   PDF
Adam Kłóś
 
Tom 14 (2015) Filozofia i logika intuicjonizmu Abstrakt   PDF
Marlena Fila
 
Tom 17 (2018) Filozofia nauki według Richarda Feynmana Abstrakt   PDF
Genowefa Slósarek
 
Tom 10 (2011) Filozofia nowej muzyki – rediviva Abstrakt   PDF
Anna Brożek
 
Tom 10 (2011) Filozofia umysłu – początek czy koniec? Szczegóły   PDF
Kamil Drążkiewicz
 
Tom 16 (2017) Folk Psychology and Law: the Case of Eliminativism Abstrakt   PDF (English)
Marek Jakubiec, Bartosz Janik
 
Tom 10 (2011) Garść wspomnień po latach Szczegóły   PDF
Paweł Polak
 
Tom 16 (2017) Genocentryzm versus teoria systemów rozwojowych. Dwa konkurencyjne sposoby rozumienia informacji w biologii współczesnej Abstrakt   PDF
Radosław Siedliński
 
Tom 16 (2017) In defense of common sense. David Hume on ‘Is’ and ‘Ought’ Abstrakt   PDF (English)
Szymon Osmola
 
Tom 14 (2015) Interpretations of Quine’s “Naturalized Epistemology” and the Character of “Naturalization of Law” Abstrakt   PDF (English)
Marek Jakubiec
 
Tom 14 (2015) Is normal science good science? Abstrakt   PDF (English)
Adrianna Kępińska
 
Tom 12 (2013) Jedność w wielości, czyli jak mózg kreuje rzeczywistość. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009. Szczegóły   PDF
Adam Antoni Zduńczyk
 
Tom 13 (2014) Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego Abstrakt   PDF
Michał Nakoneczny
 
1 - 25 z 92 elementów 1 2 3 4 > >>