Autor - szczegóły

Zieliński, Patryk, WH UG, Gdańsk, Polska

  • Tom 26 (2019) - Historia
    Mariawityzm na łamach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” w latach 1908–1915
    Abstrakt  PDF