Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego?

Przemysław Kisiel

Abstrakt


Celem artykułu jest socjologiczna analiza współczesnej młodzieży, tworzącej nowe pokolenie zwane millenialsami lub też pokoleniem Y. Współcześni młodzi ludzie różnią się bowiem w dosyć istotny sposób pod względem mentalnym oraz prezentowanych postaw społecznych od przedstawicieli pokoleń starszych. Autor artykułu w oparciu o dostępne polskie i światowe wyniki badań empirycznych omawia najistotniejsze cechy swoiste dla współczesnej młodzieży, wskazuje również na pewne różnice między millenialsami w Polsce i na świecie.

Słowa kluczowe


młodzież; millenialsi; pokolenie Y

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Executive Office of the President of the United States, 15 economic facts about millennials the council of economic advisers, 2014, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/millennials_report.pdf (26.11.2015).

Bolter J. D., Grusin R., Remediation. Understanding new media, Cambridge 1999.

Boyd D., It’s complicated. The social lives of networked teens, New Haven 2014.

Dostatnia A., OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów [2014], http://www.slideshare.net/fullscreen/MobileInstituteEU/omg­‑czyli­‑jak­‑mowic­‑do­‑polskich­‑milenialsow­‑raport­‑z­‑badania/1 (26.11.2015).

Dziadzia B., Nowe media środowiskiem wyzwań animacji kultury, [w:] Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Lublin 2013, s. 289–296.

Garewicz J., Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, „Studia Socjologiczne” (1983) nr 1, s. 75–87.

Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno­‑gpspodarczej kraju w 2014 roku, Warszawa 2015.

Główny Urząd Statystyczny, Europejskie badanie dochodów i warunków życia w 2012 roku, Warszawa 2013.

Korporowicz L., Osobowość interaktywna w dobie interakcji kultur, [w:] Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, red. E. Hałas, Lublin 1999, s. 237–246.

Nielsen Company, „Millennials – Braking the Myths”, http://www.slideshare.net/recsportsmarketing/nielsen­‑millennial­‑report-2014?related=2 (7.12.2015).

Nowi mieszczanie. Raport trendowy; [2015], http://www.fpiec.pl/nowi_mieszczanie_f5_analytics.pdf (7.12.2015).

Schwabel D., Millennials vs. baby boomers: who would you rather hire?, „Time” 29.03.2012, http://business.time.com/2012/03/29/millennials­‑vs­‑baby­‑boomers­‑who­‑would­‑you­‑rather­‑hire/ (26.11.2015).

Schwabel D., 25 things you need to know about gen z, research in partnershipwith Randstad, http://www.slideshare.net/fullscreen/shwibbs/generation­‑z-25-things­‑you­‑need­‑to­‑know/28 (4.12.2015).

Sparks&Honey Report, http://www.slideshare.net/sparksandhoney/generation­‑z­‑final­‑june-17 (10.12.2015).

Strauss W., Howe N., Millennials rising: the next great generation, New York 2000.

The Next Normal: An unprecedented look at millennials worldwide, http://www.goldbachaustria.at/ressources-1/research/consumer­‑research/the­‑next­‑normal­‑an­‑unprecedented­‑look­‑at­‑millennials­‑worldwide.pdf (29.11.2015).
Copyright (c) 2016 Przemysław Kisiel