Dom Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach na Ukrainie w służbie osobom chorym i starszym

Adam Kulczycki

Abstrakt


Dom Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach na Ukrainie w służbie osobom chorym i starszym. Dom Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego powstał na terenie Lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach koło Lwowa, jako wotum wdzięczności Bogu za 25 lat odnowienia struktur tutejszego Kościoła. W domu tym opiekę znajdują osoby starsze, samotne i chore oraz w przyszłości kapłani emeryci. Na prośbę ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego posługę w domu podejmują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Polska Grupa Zbrojeniowa ofiarowała 100 tys. zł dla Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego. Dofinansowanie przekazane przez Polską Grupę Zbrojeniową pozwoliło zakupić meble, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny i gospodarczy oraz inne wyposażenie. Z pomocą dla Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego spieszą mieszkańcy Przeworska. Zbiórkę pieniędzy i darów wymyślili i prowadzą uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1. Jak się okazało, zainspirowały ich felietony w Aktualnościach TVP Rzeszów o powstaniu domu dla najstarszych, samotnych i chorych Polaków ze Lwowa, którym można zapewnić godną opiekę, głównie dzięki pomocy z Polski. Zbiórka rozpoczęła się po emisji materiału pokazującego pierwsze podopieczne Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego. Dla nich prowadzona przez siostry józefitki placówka stała się szansą na fachową pomoc medyczną, całodobową opiekę i godne warunki, jakie nie zawsze miały do tej pory. To był impuls, aby pomóc. W pomoc zaangażowali się nie tylko gimnazjaliści i ich rodziny, ale także mieszkańcy Przeworska. Problem osób starszych, samotnych i chorych jest poważny, bo takich osób, które pozostają bez pomocy – także w zakupie leków, a często nawet żywności – jest we Lwowie coraz więcej. Jak szacuje lwowska Caritas, osób praktycznie bez środków do życia, a do tego wymagających fachowej opieki ze względu na stan zdrowia, tylko we Lwowie jest prawie 300, w okolicznych miejscowościach drugie tyle.


Słowa kluczowe


Dom Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego; siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa; pomoc; Polska Grupa Zbrojeniowa; Aktualności TVP Rzeszów; Przeworsk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 18 XI 1965, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1986, s. 387.

https://readgur.com/doc/1894798/kg_2016_17_261-kopia.indd (18.07.2017).

http://www.jozefitki.pl/list/poswiecenie-domu-opieki-im-sw-zy.html (18.07.2017).

http://www.jozefitki.pl/list/poswiecenie-domu-opieki-im-sw-zy.html (18.07.2017).

http://pgzsa.pl/a/362,lwow-gest-serc-dla-godnosci (18.07.2017).

http://www.kuriergalicyjski.com/actualnosci/report/5357–100-tysiecy-zlotych-dla-domu-milosierdzia-w-brzuchowicach (18.07.2017).

http://rzeszow.tvp.pl/25843317/fundacja-semper-fidelis-z-lancuta-buduje-dom-opieki-pod-lwowem (18.07.2017).

https://rzeszow.tvp.pl/29475377/pomoc-dla-domu-milosierdzia-w-brzuchowicach (18.07.2017).

http://www.utw.umed.wroc.pl/files/fundacja_sw_jadwigi.pdf (15.07.2017).

http://fundacja.pwr.wroc.pl/pl/wsparcie_dla_domu_milosierdzia_we_lwowie/131/ (15.07.2017).

http://www.imf.org/external/french/index.htm (18.07.2017).

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015–01–14/rozczarowania-i-obawy-nastroje-spoleczne-na-ukrainie (18.07.2017).

http://www.wizyt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2112:rednia-pensja-na-ukrainie-w-maju-wyniosa-3–253-hrywien-310-euro&catid=106:gospodarka&Itemid=205 (18.07.2017).

http://www.caritas.pl/polska-pomoc-jest-ukrainie-ciagle-potrzebna (18.07.2017).

http://wschodnik.pl/biznes/item/4142-kryzys-geopolityczny-na-ukrainie.html (18.07.2017).

Iwan R., Posługa charytatywna Kościoła w świecie, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, pod red. W. Piwowarskiego, Warszawa 1993, s. 136.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach, Warszawa 1986.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia. Tekst i komentarze.

Kamiński R., Funkcja diakonii w Kościele, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37 (1990) z. 6, s. 9.

Kodeks prawa kanonicznego.

Koral J., Charytatywna posługa młodzieży w Kościele, „Seminare” (1999) 15, s. 197–200.

Majka J., Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki „Dives in misericordia”, w: Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 175–186.

Łukaszyk R., Woronowski F., Dobroczynne duszpasterstwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin 1985, kol. 1385–1387.

Przygoda W., Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998, s. 20.

Wywiady

W-1 – Wywiad z ks. abp Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego, przeprowadzony 14 listopada 2016 roku.

W-2- Wywiad z Arkadiuszem Siwko, prezesem PGZ, przeprowadzony 14 listopada 2016 roku.

W-3 – Wywiad z Marią Koc, wicemarszałek Senatu RP, przeprowadzony 14 listopada 2016 roku.

W-4 – Wywiad z siostrą przełożoną Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach, przeprowadzony 20 sierpnia 2017 roku.

W-5 – Wywiad z wolontariuszką Domu Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach, przeprowadzony 19 sierpnia 2017 roku.

W-6 – Wywiad z ks. Wiesławem Doroszem – dyrektorem Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej, przeprowadzony w dniu 12 września 2016 roku.
Copyright (c) 2018 Adam Kulczyński