Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza

Katarzyna Drąg

Abstrakt


Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza. Artykuł zawiera interpretację i analizę powieści Gąbka. Opowieść ze wspomnień redakcyjnych Mariana Gawalewicza. Utwór ten jest przykładem troski autora o edukację dziennikarzy i czytelników prasy. Interpretacja tekstu jest umieszczona w kontekście rozwoju prasy masowej w XIX wieku oraz etycznych aspektów pracy dziennikarzy.


Słowa kluczowe


historia prasy XIX wieku; odpowiedzialność dziennikarzy; Marian Gawalewicz; etyka mediów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drożdż M., Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, w: Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją?, red. M. Drożdż, Tarnów 2010, s. 15–33.

Ulrich E., Gustav Freytag: Die Journalisten, http://www.eckhard-ullrich.de/jahrestage/2328-gustav-freytag-die-journalisten (5.03.2018).

Encyklopedia Teatru, http://www.encyklopediateatru.pl/osoby

Gawalewicz M., Gąbka. Opowieść ze wspomnień redakcyjnych, wyd. 2, Lwów–Poznań 1921.

Yon J. C., Les Effrontés d’Émile Augier ou la presse du second Empire à la scène, w: http://www.medias19.org/docannexe/file/3002/yon.pdf, s. 1–13 (5.03.2018).

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. C. Hernas, t. 2, Warszawa 1985.

Łojek J., Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1966.

Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 2002.

Sobieraj T., O prozie Mariana Gawalewicza, Poznań 1999.

Wolert W., Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005.
Copyright (c) 2018 Katarzyna Drąg