Mass media i prawda w orędziach papieża Pawła VI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Wojciech Misztal

Abstrakt


Mass media i prawda w orędziach papieża Pawła VI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Paweł VI rozpoczął publikację orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, w których wkazywał na podstawowe wymiary aksjologiczne i ewangelizacyjne komunikacji społecznej. Relacje między prawdą i mediami stanowią istotę wiarygodności i prawdziwości przekazów medialnych w przestrzeni publicznej. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie prawdy jako fundamentu funkcjonowania mediów w orędziach papieża Pawła VI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu


Słowa kluczowe


prawda; środki społecznego przekazu; Paweł VI; Kościół; orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aubert R., Półwiecze, które przygotowało Sobór Watykański II, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 397–472.

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia (24.01.2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html (1.03.2015).

Boriello L., Giovanna della Croce, Secondin B., Historia duchowości, t. 6: Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. M. Pierzchała, Kraków 1998.

Bushman D. G., Pope Paul VI on the renewal of Vatican II as an act of the Church drawing from her treasure things both old and new, „Nova et Vetera” 9 (2011) nr 2, s. 361–393.

Christiansen D., Metaphysics and society: a commentary on Caritas in veritate, „Theological Studies” 71 (2010) nr 1, s. 3–28.

Clooney F. X., Interreligious learning in a changing church: from Paul VI to Francis, „Irish Theological Quarterly” 82 (2017) nr 4, s. 269–283.

Franciszek, Omelia – Santa Messa per la Conclusione del Sinodo Straordinario sulla Famiglia e beatificazione del servo di Dio Papa Paolo VI (19.10.2014), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141019_omelia-chiusura-sinodo-beatificazione-paolo-vi.html (22.05.2018).

Goffi T., Storia della spiritualità, t. 8: La spiritualità contemporanea (XX secolo), Bologna 1987.

Himes K. R., Papal thinking about peace since Pacem in Terris: the World Day of Peace messages, 1967–2013, „Journal of Catholic Social Thought” 11 (2014) nr 1, s. 9–32.

Joblin J., Christianisme et société civile, „Gregorianum” 96 (2015) nr 3, s. 571–593.

Kasper W., Hope in the final coming of Jesus Christ in glory, „Communio” 12 (1985) nr 4, s. 368–384.

Kroeger J. H., To live is to evangelize: recent Popes and integral evangelization, „Landas” 16 (2002) nr 1, s. 82–104.

Kroeger J. H., The dynamic spiral of mission spirituality: exploring insights of recent popes, „Landas” 30 (2016) nr 1, s. 103–117.

Paweł VI, Discorso ai membri del Consiglio Nazionale della Stampa Italiana (23.06.1966), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1966/documents/hf_p-vi_spe_19660623_federazione-stampa.html (19.05.2018).

Paweł VI, Esortazione apostolica sulla gioia cristiana Gaudete in Domino (9.05.1975), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html (31.08.2012).

Paweł VI, Messaggio per la I Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi di comunicazione sociale (1.05.1967), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la II Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali La stampa, la radiotelevisione e il cinema per il progresso dei popoli (26.03.1968), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19680326_ii-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la III Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Comunicazioni sociali e famiglia (7.04.1969), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19690407_iii-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la IV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e la gioventù (6.04.1970), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19700406_iv-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la V Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi di comunicazione sociale a servizio dell’unità degli uomini (25.03.1971), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19710325_v-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la VI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali a servizio della verità (21.04.1972), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19720421_vi-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituali (1.05.1973), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la VIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo (16.05.1974), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19740516_viii-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la IX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Comunicazione sociale e riconciliazione (19.04.1975), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19750419_ix-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la X Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali di fronte ai diritti e doveri fondamentali dell’uomo (11.04.1976), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19760411_x-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la XI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali La pubblicità nelle comunicazioni sociali: vantaggi, pericoli, responsabilità (12.05.1977), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19770512_xi-com-day_it.html (28.10.2011).

Paweł VI, Messaggio per la XII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Il recettore della comunicazione sociale: attese, diritti e doveri (23.04.1978), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19780423_xii-com-day_it.html (28.10.2011).

Phillips P., The dialogue of faith and cultures: from Paul VI to Benedict XVI, „New Blackfriars” 98 (2017) nr 1077, s. 567–581.

Pierrard P., Historia Kościoła katolickiego, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1981.

Sedmak C., The Soul of Development, „Journal of Moral Theology” 6 (2017) nr 1, s. 21–38.

Spieker M., Freedom and its limits. 1891–2015: how does catholic social doctrine react to new challenges?, „The Journal of Markets & Morality” 19 (2016) nr 2, s. 417–430.

Williams T. D., Ever ancient, ever new: Caritas in Veritate and Catholic social doctrine, „Source: Alpha Omega” 13 (2010) nr 1, s. 45–66.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775–1978, Warszawa 1983.




Copyright (c) 2019 Wojciech Misztal