Świat wartości prawnych w mediach

Maria Teresa Lizisowa

Abstrakt


Świat wartości prawnych w mediach. Przedmiotem uwagi w niniejszym artykule jest medialny przekaz wartości prawnych. Autorka zaproponowała analizę dyskursu publicznego wokół prawnych wartości normatywnych i prawnych wartości postulatywnych, będących przedmiotem interpretacji w obiegu społecznym oraz w reprezentacji, ocenie i kierowaniu opinią publiczną na ich temat w mediach. W artykule przedstawiła zatem trzy sposoby istnienia wartości, twierdząc, że wartości ustanowione obowiązują w świecie rzeczywistym przy ocenie faktów, ale w mediach są reprezentowane przez nadawców w kontekście demokracji liberalnej, elitystycznej lub uczestniczącej i deliberacyjnej, co umożliwia odbiorcom wybór opcji z jaką mogą się utożsamiać.


Słowa kluczowe


wartości prawne; słuszność prawa; obrazy wartości; opinia publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator A. i in., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006.

Gizbert-Studnicki T., Język prawny a obraz świata, w: Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska, Kraków 1992, s. 149–161.

Jarra E., Ogólna teoria prawa, wyd. 2. rozszerzone i uzupełnione, Warszawa 1922.

Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, wyd. 3, Lublin 1993.

Radbruch G., Filozofia prawa, przekł. E. Nowak, Warszawa 2009.

Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

Szwed R., Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011.

Tokarczyk R., Filozofia prawa, wyd. 9, Lublin 2004.

Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1988.

www.sieciwsparcia.pl (20.03.2018).
Copyright (c) 2019 Maria Teresa Lizisowa