Tom 8, Nr 2 (2016)

Godność

Spis treści

Wołanie o szacunek dla godności człowieka – od Redakcji PDF
Michał Drożdż 3-5

Dział tematyczny

Godność osoby ludzkiej jako fundament i cel komunikacji medialnej PDF
Michał Drożdż 11-28
Godność człowieka, jego zaangażowania i komunikowania się PDF
Wojciech Misztal 29-44
Geniusz kobiety w nauczaniu Kościoła PDF
Andrzej Zwoliński 45-58
Tożsamość człowieka w pedagogicznym kontekście nowoczesnych technologii mass mediów PDF
Łukasz Ryszka 59-74
Tabu politycznej poprawności – tarcza czy kaganiec? PDF
Sławomir Soczyński 75-84
Obrazy medialne – obrazy mentalne. Wybrane aspekty retoryki obrazu medialnego (na przykładzie wizerunku obcego/innego) PDF
Bernadeta Cich, Katarzyna Drąg 85-96
Wideo na żądanie jako przedmiot regulacji prawnych PDF
Agata Dziekan-Łanucha 97-111

Rozprawy, opracowania

Wyzwania wychowawcze w rodzinie zastępczej PDF
Małgorzata Duda 115-129
Rodzina jako środowisko wpierające decyzje edukacyjno­‑zawodowe młodych osób z niepełnosprawnością ruchową PDF
Katarzyna Kutek-Sładek 131-144
Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza PDF
Katarzyna Wojtanowicz 145-155
Úloha sociálneho pracovníka pri práci s rizikovou skupinou nových náboženských hnutí PDF (Czech)
Maroš Šip 157-165
Samotność młodzieży z niepełnosprawnością jako problem pedagogiczny PDF
Bernadeta Szczupał 167-177
Dylematy uzależnienia – impulsywność i radzenie sobie ze stresem u mężczyzn uczestniczących w terapii uzależnień PDF
Dariusz Krok, Ilona Gałążewska 179-198
Obraz osoby starszej w przestrzeni medialnej PDF
Norbert G. Pikuła 199-212

Recenzje, sprawozdania

O świętości Jana Pawła II. Recenzja książki PDF
Robert Nęcek 215-217
O mediach katolickich w polskim systemie medialnym. Recenzja książki PDF
Michał Drożdż 219-223
O komunikowaniu społecznym w dobie nowych technologii. Sprawozdanie z kongresu „The social communication in the era of new technologies” PDF
Klaudia Cymanow-Sosin 225-228
O kulturze regionów. Sprawozdanie z kongresu „The culture of the regions” PDF
Klaudia Cymanow-Sosin 229-231
In memoriam śp. ks. Andrzeja Baczyńskiego. Wspomnienie PDF
Klaudia Cymanow-Sosin 233-236
Telewizja z koloratką. Bibliografia prac ks. Andrzeja Baczyńskiego (1957–2015) PDF
Marta Bolińska 237-242