Tom 10, Nr 2 (2018)

SPOŁECZNOŚCI MEDIALNE

Spis treści

Od społeczności do wspólnoty – od Redakcji PDF
Michał Drożdż 3-5

Dział tematyczny

Świadomość działania jako podstawa etycznego wartościowania PDF
Michał Drożdż 11-20
Mass media i prawda w orędziach papieża Pawła VI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu PDF
Wojciech Misztal 21-32
Świat wartości prawnych w mediach PDF
Maria Teresa Lizisowa 33-47
Funkcje przedsiębiorstw medialnych w świetle odpowiedzialności PDF
Sławomir Soczyński 49-65
Strategia zaciemniania jako odpowiedź na cyfrową inwigilację PDF
Agata Dziekan-Łanucha 67-82
Kodeksy etyki a regulacje prawne PDF
Anna Pluszyńska 83-95
Telewizja i film – kanały komunikacji i ewangelizacji w świetle wybranych dokumentów Kościoła katolickiego PDF
Anna Wożniak-Kot 97-114
Zmarli i Facebook. Wirtualna społeczność żałoby PDF
Anna Gadowska 115-127
Media – edukator i nauczyciel wiary. Ewangelizacja w świecie ekspozycji medialnych PDF
Dariusz Raś 129-149

Działania dla społeczności

Uwagi o genezie polskiej polityki społecznej – perspektywa krakowska PDF
Jan Mazur 153-163
Postrzeganie ludzi starszych w opinii abiturientów z Pułtuska PDF
Józef Młyński 165-178

Recenzje, sprawozdania

Kształtowanie kompetencji etycznych. Recenzja książki PDF
Michał Drożdż 181-186
O niepewności w społeczeństwie współczesnym Recenzja książki PDF
Barbara Sordyl-Lipnicka 187-189
Święty Jan Paweł II o ojczyźnie. Recenzja książki PDF
Joanna Nowińska 191-196
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Sprawozdanie z konferencji PDF
Klaudia Cymanow-Sosin, Klaudia Białończyk 197-200
Odnaleźć się w sieci Sprawozdanie z konferencji PDF
Klaudia Cymanow-Sosin, Anna Teler 201-202
Konflikt czy pokojowe współistnienie? Sprawozdanie z konferencji PDF
Magdalena Butrymowicz 203-204
Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018. Sprawozdanie z sympozjum PDF
Katarzyna Wojtanowicz, Mateusz Pękala 205-206