Kazania filozofa

Zbigniew Wolak

Abstrakt


Kazania ks. prof. Michała Hellera są doskonałym przykładem łączenia kompetencji w naukach teologicznych i przyrodniczych z pasją nauczania wiary i dawania jej świadectwa. W swoim artykule przedstawiłem wybrane zagadnienia, które ujawniają nowatorstwo jego kaznodziejstwa i pozwalają poznać jego kompetencje zarówno w tych dziedzinach, których znajomość jest koniecznym warunkiem przemawiania w kościele, jak i w tych, które znają nieliczni kaznodzieje. W artykule zamieściłem także kilka własnych refleksji dotyczących teologii, języka, filozofii, nauk empirycznych. Refleksje te, nawiązujące do omawianych kazań, są wynikiem moich własnych przemyśleń, do których sam autor zachęcał czytelników. Natomiast celem artykułu jest wykazanie, że Michał Heller jest uczonym, który również na polu duszpasterskim ma wiele ważnych i ciekawych rzeczy do powiedzenia.


Słowa kluczowe


wiara; moralność; wolność; sprawiedliwość; teologia; filozofia; nauki przyrodnicze; czas i wieczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2016.

Drewnowski J. F., Filozofia i precyzja, Lublin 1996.

Heller M., 10.30 u Maksymiliana, Kraków 2014.

Heller M., Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu, Kraków 2013.

Heller M., Czy fizyka jest nauką humanistyczną?, Tarnów 1998.

Heller M., Dynamizm przemieniający świat, https://www.naukaireligia.pl/dynamizm-przemieniajacy-swiat-32129 (4.04.2016).

Heller M., Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2011.

Heller M., O słuchaniu i zadawaniu pytań, https://www.naukaireligia.pl/o-sluchaniu-i-zadawaniu-pytan-32134 (4.04.2016).

Heller M., Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie, Kraków 2016.

Miłosz C., Poezje, Warszawa 1988.

Norwid C., Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1968.

Wawrzyniak J., Znaczenie i wartość w filozofii Johna McDowella i Barry’ego Strouda, Kraków 2015.
Copyright (c) 2016 Zbigniew Wolak