Koncepcja cudu Johna Henry’ego Newmana na tle antytaumaturgicznego argumentu Davida Hume’a

Piotr Cebula

Abstrakt


W artykule podjęta została próba całościowego ujęcia koncepcji cudu w myśli Johna Henry’ego Newmana. W tym celu ukazano ją na tle głównej idei podważającej wiarygodność świadectw o cudach, a w konsekwencji prawdziwość cudów, którą sformułował David Hume. Kolejnym krokiem było przedstawienie ujęcia Newmana, które zawiera się w tradycji interpretacji natury tych zjawisk jako znaku. Oryginalny wkład Newmana w dyskusję na temat cudów przejawia się w podkreśleniu roli uprzednich prawdopodobieństw w ocenie wiarygodności tych świadectw. Inspirujące jest także powiązanie uprzednich prawdopodobieństw z dyspozycją religijno-moralną podmiotu poznającego. Wnioski Newmana podważają tezy Hume’a o bezzałożeniowej (neutralnej) ocenie zjawisk nadzwyczajnych.
Słowa kluczowe


J. H. Newman; D. Hume; cuda; uprzednie prawdopodobieństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drewnowski J. F., Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową?, [w:] Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary, red. S. Wszołek, Tarnów 2000, s. 110–123.

Hume D., An enquiry concerning human understanding, Oxford 2007.

Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. D. Misztal, T. Sieczkowski, Kraków 2004.

Mavrodes G. I., David Hume and the probability of miracles, „International Journal for Philosophy of Religion” 43 (1998) no. 3, s. 167–182.

Newman J. H., Two essays on Scripture miracles and on ecclesiastical, London 1870.

Newman J. H., Usposobienie filozoficzne, tłum. J. Kłos, „W Drodze” 1998 nr 11, s. 4–13.

Pyda J., Koncepcja cudu św. Tomasza z Akwinu a główne wątki debaty o cudach w filozofii nowożytnej, [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, red. M. Olszewski, J. Pyda, Kęty 2010, s. 600–650.

Pyda J., Wprowadzenie do kwestii VI, [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, Kęty 2010, s. 292–316.

Rusecki M., Cud w chrześcijaństwie, Lublin 1996.

Rusecki M., Traktat o cudzie, Lublin 2006.

Smith B., Modernism’s history: a study in twentieth-century art and ideas, New South Wales 1998.

Smith J. et al., A grammar of dissent: „Flatland”, Newman, and the theology of probability, „Victorian Studies” 39 (1996) no. 2, s. 129–150.

Swinburne R., Czy istnieje Bóg?, tłum. I. Ziemiński, Poznań 1999.

Vardy P., Krótko o filozofii Boga, tłum. B. Majczyna, Kraków 2004.

Wojtysiak J., Racjonalność wiary w cuda. Dialog z Davidem Hume’em, [w:] Nauka wobec zjawisk paranormalnych, red. K. Kuchta, J. Mastej, (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, 6), Lublin 2011, s. 81–106.
Copyright (c) 2016 Piotr Cebula