Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 35, Nr 1 (2016) A. Napiórkowski, P. Warchoł, Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła? Polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015, ss. 152 Szczegóły   PDF
Andrzej Dudek
 
Tom 35, Nr 1 (2016) Adam Człowiek, Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków [2009–2014], Instytut Wydawniczy św. Jakuba, Szczecin 2015, ss. 167 Szczegóły   PDF
Janusz Królikowski
 
Tom 32, Nr 2 (2013) Aktualne możliwości kształcenia polskich studentów za granicą w kontekście 25. rocznicy powołania programu „Erasmus” Abstrakt   PDF
Józef Stala
 
Tom 31, Nr 1 (2012) Aktualne zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 225-lecia jej istnienia. Kościół, który jest w Tarnowie – posłania misjonarzy i ich konsekwencje Abstrakt   PDF
Krzysztof Czermak
 
Tom 33, Nr 2 (2014) Akty strzeliste jako wyrazy wiary i pobożności chrześcijańskiej Abstrakt   PDF
Jan Szczych
 
Tom 32, Nr 2 (2013) Analogia w służbie realizmu metafizyki i antropologii Abstrakt   PDF
Jerzy Krzanowski
 
Tom 33, Nr 1 (2014) Andrea Mariani, Le speranze e la speranza cristiana. Per un agire etico tra il „già” e il „non ancora”, Bologna 2009, ss. 220 Szczegóły   PDF
Sylwester Jaśkiewicz
 
Tom 34, Nr 2 (2015) Bł. Honorat Koźmiński – Człowiek wielkiej wiary, red. W. Sugier, Centrum Duchowości „Honoratianum”, Zakroczym 2013, ss. 327 (Biblioteka Honoratiana, 10) Szczegóły   PDF
Andrzej Dudek
 
Tom 35, Nr 1 (2016) Czy Nowy Testament mógłby powstać bez Septuaginty? Abstrakt   PDF
Artur Malina
 
Tom 33, Nr 1 (2014) Czy zasadne jest stosowanie „antropologicznej” koncepcji „rasy”? Abstrakt   PDF
Mirosław Twardowski
 
Tom 35, Nr 1 (2016) Definicyjne problemy globalizacji Abstrakt   PDF
Ireneusz Stolarczyk
 
Tom 34, Nr 1 (2015) Doceniać pracowników nauki Szczegóły   PDF
Janusz Królikowski
 
Tom 34, Nr 1 (2015) Droga duchowa Hansa Ursa von Balthasara – lata 1940–1988 Abstrakt   PDF
Wojciech Gałda
 
Tom 31, Nr 2 (2012) Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku, wydał i opracował ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2010, ss. 334. Szczegóły   PDF
Monika Kaczor
 
Tom 33, Nr 2 (2014) Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) Abstrakt   PDF
Robert Kantor
 
Tom 31, Nr 1 (2012) Działalność patriotyczna i wychowawcza Urszuli Ledóchowskiej Abstrakt   PDF
Kinga Trojanowska
 
Tom 31, Nr 1 (2012) Działalność Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów bpa Józefa Życińskiego w latach 1990-1997 Abstrakt   PDF
Robert Kantor
 
Tom 33, Nr 1 (2014) Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych Abstrakt   PDF
Monika Kaczor
 
Tom 34, Nr 2 (2015) Etyka tradycyjna w wersji „uwspółcześnionej”. James P. Sterba, Introducing ethics: for here and now, Pearson, Boston 2013, ss. 150 Szczegóły   PDF
Mirosław Twardowski
 
Tom 32, Nr 1 (2013) Eutanazja a prawo do życia. Filozoficzny spór o zakres obowiązywania normy „nie zabijaj” Abstrakt   PDF
Daniel Bubula
 
Tom 33, Nr 2 (2014) Gabriel Marcel – muzyka i odnajdywanie Boga Abstrakt   PDF
Czesław Noworolnik
 
Tom 33, Nr 1 (2014) Giordano Frosini, Per un mondo nuovo. La Chiesa inizio e serva del regno, Bologna 2010, ss. 192 Szczegóły   PDF
Sylwester Jaśkiewicz
 
Tom 33, Nr 2 (2014) Guillaume-Gabriel Nivers (ok. 1632–1714) – ostatni z „przedklasyków” czy pierwszy z klasyków? Abstrakt   PDF
Susi Ferfoglia
 
Tom 31, Nr 1 (2012) Hermeneutyka wiary Benedykta XVI – próba syntezy Abstrakt   PDF
Robert Głuchowski
 
Tom 33, Nr 2 (2014) Historia organów w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie Abstrakt   PDF
Wojciech Szczerba
 
1 - 25 z 141 elementów 1 2 3 4 5 6 > >>