Redakcja

Rada naukowa

Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska