Redakcja

Recenzenci

Dr Marcin Rzepka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

prof. dr hab. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska

Dr hab. Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska

Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska