Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 2, Nr 6 (2016) Diplomatic relationship between Avars and Byzantine Empire by Menander Protector Abstrakt   PDF (English)
Olesia Zhdanovych
 
Tom 3, Nr 7 (2016) Alumni seminarium krakowskiego w latach 1901–1918 Abstrakt   PDF
Marek Hałaburda
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Antyczne prywatne uroczystości kommemoratywne a święta ku czci męczenników w okresie wczesnobizantyńskim Abstrakt   PDF
Ireneusz Milewski
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Association des Oulemas : une tendance de l’islam politique algérien (Epoque d’entre les deux grandes guerres) Abstrakt   PDF (Français)
Laszlo Nagy
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Biskupi zwolennicy orzeczeń soboru w Nicei na Wschodzie po synodzie mediolańskim w 355 roku na podstawie korespondencji Lucyferiusza z Calaris Abstrakt   PDF
Ewa Dusik-Krupa
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Bośnia i Hercegowina w życiu Adama Stefana Sapiehy Abstrakt   PDF
Tomasz Jacek Lis
 
Tom 3, Nr 7 (2016) Duchowieństwo diecezji kamienieckiej w przededniu powstania listopadowego Abstrakt   PDF
Jan Szczepaniak
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Filozofia kultury w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba Abstrakt   PDF
Piotr Koprowski
 
Tom 3, Nr 7 (2016) Giustizia educativa e misericordia. La democrazia del merito Abstrakt   PDF (Italiano)
Giuseppe Tognon
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) Abstrakt   PDF
Jan Józef Janicki
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Historia Kościoła w myśli Marsyliusza z Padwy Abstrakt   PDF
Mieszko Pawlak
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Historia misji chrześcijańskich w źródłach – wybrane inicjatywy edytorskie ostatnich dziesięcioleci oraz dalsze perspektywy badawcze Abstrakt   PDF
Paweł Zając
 
Tom 2, Nr 6 (2016) I segretari dei papi Abstrakt   PDF (Italiano)
Marko Jacov
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Inwentarz księgozbiorów parafialnych z drugiej połowy XVIII wieku – nowa metoda edycji Abstrakt   PDF
Joanna Szady
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Jaroslav Coranić, „Z dejin gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku”, České Budejovice 2014, ss. 526. Szczegóły   PDF
Stanisław Nabywaniec
 
Tom 2, Nr 6 (2016) Kościelny ośrodek akademicki w Krakowie w wizji i działaniu Karola Wojtyły (1959–1978) Abstrakt   PDF
Jan Szczepaniak
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807–1812 („Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” i „Gazeta Warszawska”) Abstrakt   PDF
Ewa M. Ziółek
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Le visite canoniche della diocesi di Nitra Abstrakt   PDF (Italiano)
Martin Bošanský
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Liber constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273–1318. Edycja tekstu Abstrakt   PDF
Tomasz Gałuszka
 
Tom 1, Nr 1 (2015) L’« histoire des religions » à l’Université de Louvain, de la création du Muséon (1881–1882) à la première Semaines d’ethnologie religieuse (Louvain 1912) : le « cas » du chanoine Philémon Colinet (1853–1917) Abstrakt   PDF (Français)
Luc Courtois
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Mieszkańcy Drobina w świetle Liber status animarum z roku 1938 Abstrakt   PDF
Łukasz Włodarski
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Nascita e morte delle rappresentanze pontificie e dei loro archivi nell’Europa centro-orientale. Dalla “grande guerra” alla “guerra fredda” (1918–1952) Abstrakt   PDF (Italiano)
Luca Carboni
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Obraz chrześcijańskiego świata w traktacie De recuperatione Terrae Sanctae Pierre’a Dubois Abstrakt   PDF
Magdalena Satora
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Obraz kapłana w Kazaniach jubileuszowych Josepha Ratzingera – między literackością a historycznością Abstrakt   PDF
Dariusz Martynowicz
 
Tom 2, Nr 6 (2016) Prepozytura szpitalna w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji biskupich Abstrakt   PDF
Marek Hałaburda
 
1 - 25 z 43 elementów 1 2 > >>