Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Antyczne prywatne uroczystości kommemoratywne a święta ku czci męczenników w okresie wczesnobizantyńskim Abstrakt   PDF
Ireneusz Milewski
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Association des Oulemas : une tendance de l’islam politique algérien (Epoque d’entre les deux grandes guerres) Abstrakt   PDF (Français)
Laszlo Nagy
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Biskupi zwolennicy orzeczeń soboru w Nicei na Wschodzie po synodzie mediolańskim w 355 roku na podstawie korespondencji Lucyferiusza z Calaris Abstrakt   PDF
Ewa Dusik-Krupa
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Bośnia i Hercegowina w życiu Adama Stefana Sapiehy Abstrakt   PDF
Tomasz Jacek Lis
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Filozofia kultury w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba Abstrakt   PDF
Piotr Koprowski
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.) Abstrakt   PDF
Jan Józef Janicki
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Historia Kościoła w myśli Marsyliusza z Padwy Abstrakt   PDF
Mieszko Pawlak
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Historia misji chrześcijańskich w źródłach – wybrane inicjatywy edytorskie ostatnich dziesięcioleci oraz dalsze perspektywy badawcze Abstrakt   PDF
Paweł Zając
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Inwentarz księgozbiorów parafialnych z drugiej połowy XVIII wieku – nowa metoda edycji Abstrakt   PDF
Joanna Szady
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Jaroslav Coranić, „Z dejin gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku”, České Budejovice 2014, ss. 526. Szczegóły   PDF
Stanisław Nabywaniec
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807–1812 („Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” i „Gazeta Warszawska”) Abstrakt   PDF
Ewa M. Ziółek
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Le visite canoniche della diocesi di Nitra Abstrakt   PDF (Italiano)
Martin Bošanský
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Liber constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273–1318. Edycja tekstu Abstrakt   PDF
Tomasz Gałuszka
 
Tom 1, Nr 1 (2015) L’« histoire des religions » à l’Université de Louvain, de la création du Muséon (1881–1882) à la première Semaines d’ethnologie religieuse (Louvain 1912) : le « cas » du chanoine Philémon Colinet (1853–1917) Abstrakt   PDF (Français)
Luc Courtois
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Mieszkańcy Drobina w świetle Liber status animarum z roku 1938 Abstrakt   PDF
Łukasz Włodarski
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Nascita e morte delle rappresentanze pontificie e dei loro archivi nell’Europa centro-orientale. Dalla “grande guerra” alla “guerra fredda” (1918–1952) Abstrakt   PDF (Italiano)
Luca Carboni
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Obraz chrześcijańskiego świata w traktacie De recuperatione Terrae Sanctae Pierre’a Dubois Abstrakt   PDF
Magdalena Satora
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Obraz kapłana w Kazaniach jubileuszowych Josepha Ratzingera – między literackością a historycznością Abstrakt   PDF
Dariusz Martynowicz
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Prywatna korespondencja unickich hierarchów metropolii kijowskiej w XVIII wieku jako źródło badań dziejów Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Dorota Wereda
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku Abstrakt   PDF
Sławomir Kościelak
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Rola Konferencji Biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich Abstrakt   PDF
Robert Kantor
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Staropolskie piśmiennictwo sanktuaryjne jako źródło do badań nad kultem maryjnym na ziemiach Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Joanna Nastalska-Wiśnicka
 
Tom 4, Nr 4 (2015) The Culture of Quoting in Simeon Polotsky’s Epistles: Biblical Texts and Liturgical Books Abstrakt   PDF (English)
Anastasija Prieobrażenska
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Wspomnienia z Kołymy Kazimierza Żurawieckiego Abstrakt   PDF
Jakub Ryba
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Źródła do historii bibliotek klasztornych eparchii lwowskiej XVII–XVIII wieku. Inwentarze monasteru bazyliańskiego w Krechowie Abstrakt   PDF
Iwan Almes
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >>