Bolińska, Marta, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland