Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Autor

  • Jan Maciej Dyduch Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/acan.627

Słowa kluczowe:

The Pontifical University of John Paul II, academic community, Church, status, rector, student

Abstrakt

The academic community of the Pontifical University of John Paul II in Krakow is constituted by: the authorities, the academic teachers, the lecturers, the administration office workers, and the students, of course. By the common and combined effort, they all must strive for continuation and development of the prominent past of the university. By doing this, the university will build up its future for the sake of the Church, Poland, and Europe.

Bibliografia

Benedykt XVI, Motu proprio Ubicumque et semper, 21 IX 2010, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011) nr 1, s. 12.

Dyduch J., Papieska uczelnia w Krakowie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Testi Joannis Pauli II, red. S. Koperek, Kraków 2009, s. 513–521.

Dyduch J., Polityka jako wyraz służby człowiekowi i społeczeństwu, „Polonia Sacra” 16 (2012) nr 31, s. 5–16.

Dyduch J., Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawodawstwa posoborowego, „Analecta Cracoviensia” 24 (1992), s. 135–151.

Jan Paweł II, enc. Fides et ratio, 14 IX 1988, [w:] Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006, s. 675–738.

Joannes Paulus P.P. II, Ad quosdam Poloniae episcopos occasione oblata „ad limina” visitationis coram admissos, 12 XI 1987, „Acta Apostolicae Sedis” 80 (1988), s. 639–640.

Joannes Paulus P.P. II, Constitutio Apostolica Ex corde Ecclesiae, 15 VIII 1990, „Acta Apostolicae Sedis” 82 (1990), s. 1475–1509.

Joannes Paulus P.P. II, Constitutio Apostolica Sapientia christiana, 15 IV 1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 469–499.

Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

Kubiś A., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, [w:] Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce, red. J. Majka, Kraków 2002, s. 9–49.

May G., Die Hochschulen, [w:] Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, hrsg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 605–631.

Statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 16 X 1991, [w:] Statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, opracowanie i komentarz J. Dyduch, Kraków 1992, s. 7–29.

Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 5 IX 2010, broszura.

Pobrania

Opublikowane

2014-05-01

Numer

Dział

Artykuły