Akonom, Jakub, Poland

  • Annales Canonici Tom 17 Nr 1 (2021) - Recenzje
    ks. Tadeusz Syczewski, Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019, ss. 122
    Abstrakt  PDF