Dohnalik, Jan, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland