Chojara-Sobiecka, Małgorzata, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland