Małkiewicz, Adam, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland