Ciciora, Barbara, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland